PRIVACY POLICY

Privacybeleid Vette Confetti 

https://www.vetteconfetti.nl

Over ons privacybeleid.
Vette Confetti geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website / webwinkel en de daarop ontsloten dienstverlening van Vette Confetti. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwarden is 20/07/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met Vette Confetti. Gegevens vind u aan het einde van dit privacybeleid.

Over de gegevensverwerking.
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie deze gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware – Woocommerce.
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Woocommerce, wij hosten onze webwinkel op een server in eigen beheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webwinkelhosting – Oxilion.
Wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Oxilion. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, wordt met deze partij gedeeld. Oxilion heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Oxilion biedt beveiligingsmaatregelen die bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Oxilion verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten.

Webwinkelhosting – Muzzle Websolutions.
Wij hebben voor onze webhosting daarnaast gekozen voor Muzzle Websolutions. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, wordt met deze partij gedeeld. Muzzle Websolutions heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Muzzle Websolutions biedt beveiligingsmaatregelen die bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Oxilion verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden.

E-mail en mailinglijsten – MailChimp.
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

E-mail en mailinglijsten – Oxilion.
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Oxilion. Oxilion heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, corruptie en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.